La importància dels indicadors als sistemes ERP

29/11/2023
indicadors

Els Indicadors o quadre de Comandaments implantat al ERP, ens permeten visualitzar la informació rellevant de l’empresa, mostrant-la com indicadors respecte als objectius estratègics.

Tots els sistemes ERP són coneguts com a sistemes de planificació de recursos empresarials, que integren totes les dades i processos necessaris per a la realització d’una correcta organització en un sistema unificat.
Els sistemes ERP només seran sistemes ERP si integren en un únic sistema tots els processos de negoci de l’empresa, mantenint les dades d’una forma centralitzada (sistema integral), si està compost per un seguit de mòduls on cadascun d’ells es centra en una àrea concreta de negoci de l’empresa (sistema modular), i també si es pot configurar per adaptar-ho a les necessitats de l’organització (sistema adaptable).

Quan parlem de productivitat, l’indicador bàsic és un estàndard del mercat, anomenat OEE  (Overall Equipment Effectiveness).

Dins d’aquest indicador hi ha el de qualitat, que mostra com és la qualitat de la producció: si l’empresa fabrica 200 peces i només en surten 150, es pot esbrinar perquè les altres 50 no han estat correctes. D’aquesta manera es soluciona el problema ràpidament i disminuint al màxim els possibles costos.
Un altre indicador és el d’eficiència, el qual mostra la velocitat. D’aquesta manera podem saber si, per exemple, un operador està anant a la velocitat que hauria d’anar o no i analitzar totes les causes per a solucionar el problema.

L’indicador d’aturades fa referencia al nom i mostra en quin moment s’atura la màquina de manera imprevista. Aquest indicador s’utilitza en projectes enfocats a la millora contínua.
Una vegada s’uneixen tots els indicadors ens permetran analitzar totes les variables que entorpeixen el procés de la productivitat de manera ràpida i senzilla.

Algunes de les funcions incorporades als ERP són:

– L’àrea d’administració o configuració.
– La gestió de dades mestres i les taules bàsiques.
– La gestió del circuit de compres i vendes.
– La comptabilitat i les finances.
– La gestió dels recursos humans i relació amb els clients.

Però s’ha d’anar amb compte. El poder que tenen els indicadors els fan molt perillosos. Els indicadors mal triats poden generar resultats no desitjats, i inclús poden fer que deixi de funcionar una organització. Si el que es pretén definir és augmentar les vendes, segurament l’organització augmenti les vendes en curt termini. Encara que a la vegada, amb el cost d’un pitjor servei. Amb el temps, la productivitat dels empleats disminuirà notablement, i així cauran les vendes al llarg (o mitjà) termini.

Un dels errors a tenir en compte, per a poder-lo evitar, és definir el poder dels indicadors només dels aspectes mesurables, però no els més importants. Per exemple: mesurar la productivitat per igual de tots els equips, sense mesurar tot el que van aprendre cadascun d’ells. També poden ser falsificats, sobretot quan es tracta de comunicadors de males notícies.
També s’ha de tenir en compte que les creences, basades en la cultura i la personalitat individual, afectaran molt en la decisió del poder dels indicadors que es trien.