Beneficis de l’outsourcing per a la teva empresa

05/06/2019
pc
pc

Principals beneficis de l'outsorucing

L’externalització dels serveis és una pràctica habitual, i en plena era digital s’ha convertit en imprescindible a causa de la multiplicació de tasques. Les empreses han optat per delegar determinats processos a un proveïdor especialitzat. Aquesta estratègia és coneguda com externalització o outsourcing. Així doncs, aquesta eina permet contractar a un proveïdor extern per a dur a terme activitats secundàries.

Quins avantatges ens ofereix l’outsourcing?

  • Reducció de costos: la col·laboració amb una empresa externa  permet estalviar despeses com els associats, per exemple, a la inversió en infraestructures o tecnologia, alhora que permet una predicció de costos detallada,i per tant una estabilització dels preus.
  • Innovació i digitalització de l’empresa: aquesta àrea es deixa en mans de tècnics especialitzats, el que permet una millor eficàcia i un estalvi en temps i costos.
  • Reducció del risc: L’outsourcing trasllada part del risc empresarial en sectors claus com el financer, o en nous serveis, com aquells relacionats amb la tecnologia a proveïdors externs i especialitzats.
  • Augment de la productivitat: Tenir serveis externalitzats permet tenir una empresa especialitzada per dur a terme tasques en una àrea en concret, reduint el temps de la realització dels projectes, entre altres tasques. Això augmenta de forma significativa la productivitat empresarial.
  • Millora en els processos d’innovació: En reduir costos i temps en l’execució de determinades tasques, l’empresa disposa de més recursos per innovar i així començar projectes.
  • Accés a les últimes tecnologies: Contractant una empresa d’outsourcing adequada ens permet disposar de tecnologia més innovadora, sense haver de fer grans inversions en equips o formar personal especialitzat.
  • Augment de la competitivitat: L’objectiu final d’una estratègia d’externalització de serveis és aconseguir una millor posició estratègica en un mercat competitiu i un entorn globalitzat. L’outsourcing permet reduir despesa, aconseguint una millor productivitat de forma flexible.