Sistemes operatius

Treballem amb sistemes operatius de Microsoft per garantir el funcionament de les aplicacions en un entorn 100% compatible.

Server: Windows Server (Estándar, Essentials y Foundation)

Llocs de treball: Windows Professional per infraestructures de xarxa amb domini.

Virtualització

Avui en dia treballar en un entorn virtualitzat, suposa una opció d’estalvi en hardware per xarxes amb múltiples equips destinats a gestionar la seva xarxa.

Les solucions Vmware i Hyper V ens permeten allotjar en un únic servidor múltiples màquines virtuals amb el seu sistema operatiu corresponent com si fossin un servidor més a la xarxa.

TGI implanta en els seus clients les principals solucions de virtualització de servidors utilitzant les principals marques del mercat.

Som partners de VmWare i Microsoft, principals solucions de virtualització en el mercat, el que ens permet adaptar-nos a qualsevol tipus de projecte escollint la sol.lució més adecuada.