Beneficis de l’outsourcing per a la teva empresa

L’externalització dels serveis és una pràctica habitual, i en plena era digital s’ha convertit en imprescindible a causa de la multiplicació de tasques. Les empreses han optat per delegar determinats processos a un proveïdor especialitzat. Aquesta estratègia és coneguda com externalització o outsourcing. Així doncs, aquesta eina permet contractar a un proveïdor extern per a [...]